Beyoğlu'nda Büyük Dönüşüm

Beyoğlu'nda Büyük Dönüşüm

Büyük Dönüşüm bir dönüşümler manzumesidir

Beyoğlu'nda çok çeşitli nedenlerle gerçekleşen dönüşümlerin tamamına Büyük Dönüşüm diyoruz. Büyük Dönüşüm; bir dönüşümler manzumesidir. Büyük Dönüşüm; yaşamsal fonksiyonlarını yitirmiş, metruk insanların yoğun olarak yer aldığı ölü bölgelerde, çöküntü alanlarında; özellikle, depreme dayanıksız yapı stokunun yoğun olduğu risk bölgelerinde; şehrin varlık sebebi, varlık koşulları ve varlık hedefleri ile örtüşmeyen alanlarda; çarpık kentleşme alanlarında, gecekondu bölgelerinde; şehir sakinlerinin ve kullanıcılarının yeme-içme, barınma, güvenlik, sosyalleşme gibi insani ihtiyaçlarının karşılamakta güçlük çektiği bölgelerde; Ufak hissedarların bir araya gelerek karar almakta ve yenilenmeyi başlatmakta zorluk yaşadığı alanlarda ve enerjisini periferisine yayabilecek, etki alanı geniş, çevresinin dönüşümüne öncülük edebilecek merkez noktalarda gerçekleşiyor.

Yeniden Rağbet Gören Cazibe Merkezi

Beyoğlu'ndaki metruk, bakımsız, boş binalar aynı zamanda ekonomik verimin de şehri terk etmesi anlamına geliyordu. Bu temayül gittikçe etrafa doğru genişliyordu. Durdurulması, yatırımcıların getirilmesi gerekiyordu. Şehirdeki ekonomik canlılığın, iş imkanlarının artırılması için bu gidişata dur denilmeliydi. Beyoğlu'nun ekonomik olarak da bir cazibe merkezi olması için Büyük Dönüşüm olmazsa olmazdı. Beyoğlu Belediyesi, şehir sakinleri, işletmeciler, yatırımcılarla yaptığı ortak çalışmalarla bu gidişi durdurdu. Büyük Dönüşüm hamleleri ile Beyoğlu'nun yeniden rağbet gören bir cazibe merkezi olması sağlandı. Alınan olumlu neticelerle cazibe her gün biraz daha arttı. Emlak değerleri yükseldi. Ticaret hacmi genişledi. Yeni iş gücü, daha kolay iş bulmaya başladı Türkiye ve dünyanın büyük yatırımcıları projelerini Beyoğlu'nda değerlendirmeye başladı. Nitelikli ekonomik faaliyetler, uzmanlaşmış sektörler Beyoğlu'na yöneldi. Kültür, Sanat, Turizm, Finans ve Moda Beyoğlu'nu dönüştürecek bir ivme kazandı. Bu gelişmeden şehir sakinleri için somut fayda üretildi, üretiliyor.

Aşk, her şeyi başarır

Beyoğlu; yalnızca ikamet edilen, ekonomik, ve sosyal faaliyetlerde bulunan veya transit geçilen bir kent parçası mı? Veya başlı başına bir medeniyet, yaşam biçimi, duyuş ve hissediş tarzı mı? Kentleri tasarlayıp dönüştüren planlar, projeler, bilgi birikimi ve uzmanlar Beyoğlu’nuda dönüştürebilir mi? Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm; bir şehrin yapılarını, sokaklarını yenilemek mi yoksa bir medeniyetin ihyası mı? Peki ya paftalar, ekranlar üzerinde icra edilen planlamalar, hesaplar, çizimler bir duyguyu nasıl şekillendirecek? O paftaların tozunu alan eller, hissedilen bir hayatın çöküntülerini silmeye yetecek mi? Bir binanın yenilenen cephesi, umutla aydınlanan bir yüze tekabül eder mi? Beyoğlu’nda aşkla yola çıkıldı. Görüldü ki; aşk her soruya doğru bir cevap, her soruna uygun bir çözüm öneriyor… Aşk, her şeyi başarır. Başardı. Başarıyor.