Proje Hakkında

Proje Hakkında

Proje Adı:
Kasımpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi

Projenin Konusu:
Beyoğlu İlçesi Kasımpaşa Bölgesinde yer alan 862(bir kısmı), 1174 ve 1168 adaların Piyalepaşa Bulvarının güneyinde kalan kısmı ile 1169 sayılı yapı adasının tamamında çarpık ve kalitesiz yapı yerine nitelikli yapı ve yaşam çevresi oluşturmakla beraber İmar ve Şehircilik ilkelerine uygun olmasını , çevresiyle mekansal ve sosyal açıdan bütünlük oluşturmasını sağlamak.

Projenin Amacı:
Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak ayrıca kentin tarihi ve kültürel dokusunu da korumak ve sağlıklı yaşanabilir duruma getirmek.

Projenin Lokasyon Bilgileri:
Beyoğlu İlçesi Kasımpaşa Mevkiinde bulunan 4 adet yapı adası

Proje Alanını Kapsayan İmar Planlarının İsimleri ve Onay Tarihleri:
1/1000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Uygulama İmar Planı 28.10.2002 tasdik tarihli

Projeye İlişkin Meclis Kararları, Protokol Bilgileri:
Beyoğlu Belediye Meclisi’nin 11.12.2009 tarih ve 2009/80 sayılı kararı

Projenin Kapsadığı Pafta, Ada, Parsel Numaraları:
862(bir kısmı), 1174 ve 1168 adaların Piyalepaşa Bulvarının güneyinde kalan kısmı ile 1169 sayılı yapı adasının tamamı.

Projenin Bulunduğu Aşama:
Protokol yapma yetkisi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 24.11.2011 tarih 2701 sayılı Kararı alınmıştır.

Kentsel Dönüşüm Uygulama çalışmaları sürmektedir...