Proje Hakkında

Proje Hakkında

Beyoğlu İlçesi Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 2751, 3256, 3258, 3259 ve 3260 sayılı adaları kapsayan bölge, 24.09.2012 tarih 2012/3786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca “Riskli Alan” ilan edilmiş olup, söz konusu alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06.02.2015 tarih 924 sayılı Yetkilendirme olur’u ile Belediye Başkanlığımızı uygulama yapma hususunda yetkilendirmiştir. 17.11.2015 tarihli olur ile onaylanan Beyoğlu İlçesi Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri Riskli Alan’a İlişkin hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı arasında 02.06.2015 tarihinde imzalanan “İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme  ( Riskli Alan ) Projesine İlişkin Protokol Taslağı’ ile ‘İstanbul ili Beyoğlu İlçesi 397 adet Konut (+3KD), 16 Dükkan , 1 adet Dini Tesis ve otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi’ yapım işi Toki tarafından yapılacaktır.

I.ETAP BİLGİLERİ :

ARSA ALAN BÜYÜKLÜĞÜ : 14.959,07 M2
TOPLAM İNŞAAT ALANI :  KONUT+ TİCARET : 32.770,70 M2 , CAMİ+KÜLTÜR EVİ : 1.026 M2
TOPLAM HAK SAHİBİ : FAM A.Ş. : 5.500 M2 , MUSEVİ CEMAATİ: 5.000 M2 ,TOKİ : 7.265 M2 ,VATANDAŞ : 14.414,70 M2
HAK SAHİBİ SAYISI : 76 KİŞİ
VATANDAŞA VERİLEN DAİRE SAYISI : 168 ADET

TOPLAM İŞ YERİ SAYISI : 10 ADET