Tarihçe

Tarihçe

Bizanslılar buraya 'galatyani' derlerdi. Bunun Rumca 'süt' anlamına gelen 'galatea'dan geldiği, bunun nedeni olarak da burada annelerin sütünü çoğaltan bir ayazma olduğu rivayet edilir. Evliya Çelebi ise, "Acem dilinde adına kend-şir derler. Arapça'daki adı ise rabta-i leben'dir. Rumca galata derler. Hepsi de süt manasındadır. Bu kasabaya sütlüce denmesinin sebebi, bitki ve havasının güzelliğinden ötürü sütünün halis olmasıdır" der. Osmanlı döneminde, özellikle 16. yüzyıldan itibaren, Sütlüce semti İstanbul'un en gözde mesire ve sayfiye yerlerinden biri idi. Kıyıları yalılarla, gerideki bademlik mevkiine doğru kademeler halinde yükselen sırtlar, bağlar, bahçeler, zarif köşklerle doluydu. Evliya Çelebi Sütlüce'yi "Galata kadılığına bağlı, müstakil subaşı ve hakimi olan 200 kadar bakımlı, cennet gibi bahçesi olan saraylar ve diğer yüksek binalarla süslü şirin bir kasaba" olarak tanımlar. Bu dönemde Haliç'in iki kıyısı arasındaki bağlantısı, "pereme" denilen kayıklarla sağlanıyordu. 1913'ten sonra semtte Sütlüce ve Halıcıoğlu olmak üzere iki vapur iskelesi inşa edildi.

Sütlüce'nin yukarısında, dere ağzına da Kağıthane vapur iskelesi yapıldı. Ancak iskele binası bugün yoktur. 1984-1985'te Haliç kıyılarının sanayiden arındırılarak kamuya açık kullanımlar getirilmesi uygulamaları kapsamında, Sütlüce kıyılarında sanayi tesisleri ortadan kaldırılıp yerlerine park alanları yapıldı. Semtin ticari merkezi, Sütlüce ve Halıcıoğlu iskeleleri çevresinde kıyı boyunca gelişmiştir. Sütlüce'nin merkezi, Haliç kıyı düzenleme çalışmaları esnasında (1984-85) önceden var olan mezbahanın işlevinin durdurulması ve kıyıdaki diğer sanayi tesislerinin kaldırılması ile hareketliliğini kaybetmiş ve nispeten daha az gelişmiş bir merkez görünümündedir. Halıcıoğlu ve Sütlüce vapur iskelelerinin deniz taşımacılığındaki faaliyetleri, Haliç'in giderek dolması ve çevre yolları ile kuvvetlenen karayolu ulaşım bağlantıları nedeniyle 1980'li yıllarda durduruldu. Bugün iki kıyı arasında motor, kayık tipi küçük ulaşım araçları kullanılmaktadır.