Sosyal Kalkınma

Sosyal Kalkınma

Tarlabaşı Yenileme Projesi, şüphesiz ki bütün Tarlabaşı'nda bir değişimi tetikleyecek, kentin atıl kalmış bu bölümünün kente entegrasyonunu sağlamak için ilk adımı oluşturacaktır. Halihazırda bu semtte yaşayan sakinlerin bu değişimden pay almasını, burada oluşacak değerden ve istihdamdan faydalanmasını sağlayacak bir sosyal plan, Beyoğlu Belediyesi'nin ve ilgili aktörlerin katılımıyla uygulamaya konulacaktır.

Yatırımcı grubun taahhüt ettiği taşınma ve kira yardımlarının yanı sıra, bu semtte yaşayanların yararlanabilecekleri ve bu alanda yaratılacak hizmet sektörüne yönelik eğitimler ve istihdama yönelik olanaklar, semt sakinlerine sunulacaktır. Sadece bu semtte yaşayanlara yönelik olacak bu uygulamalar hakkında semt sakinleri bilinçlendirilecek, sözkonusu eğitimler ve diğer faaliyetler sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde Beyoğlu Belediyesi Tarlabaşı Sosyal Merkez'de yürütülecektir.

Taşınma ve Kira Yardımları
Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi kapsaminda firmamizca (22.12.2011 tarihi itibariyla) alanda yasayan insanlara yapilan taşınma yardımı ve her ay yapılmakta olan kira yardımı bilgileri aşağıdadır;

Taşınma Yardımı: Şu ana kadar toplam 60 kişiye 31.625 TL taşınma yardımı yapılmıştır.

Kira Yardımı: 2008 yılından itibaren başlatılan kira yardımları konutların teslim tarihine kadar yapılmaya devam edecektir.